26. travnja 2013.

1899.g.1. Maja

Na 1. Maja 1899.,članovi splitskog Cyclo-kluba,
kod sjevernog kantuna kasnije kina Central.
Bicikle kako vidimo ukrašene cvićen-garifulima


Pronašao: Rino Calamaris

Nema komentara: