27. travnja 2013.

Ivo Tijardović

Ivo Tijardović u zarobljeničkom logoru kod Genove (1916.)


Pronašao: Davor Pelaić

Nema komentara: