26. travnja 2013.

Iza Bombardiranja 2 s.r.

I Bačvice ranjene u 2.svj.ratu.


Pronašao: Rino Calamaris

Nema komentara: