26. travnja 2013.

Veli križ na Merjanu

Prije pošumljavanja, oko 1870.

Pronašao: Rino Calamaris

Nema komentara: