12. lipnja 2013.

Riva početkom 70 tih još nema Istranke a Dioklecijan je tu u kantunu


Pronašla : Smiljana Matijaca

Nema komentara: