12. lipnja 2013.

Jadranska Straža

"Jadranska straža" 1929.g. na Peristilu,
 u pozadini 1944.g. porušena crkva sv. Dušice
Livo se vidi podignuti pločnik

 
Pronašla: Zrinka Vidović - Bikić

Nema komentara: