27. lipnja 2013.

Palme na rivi

1921. je dvored murvi pred kavanama na obali zamijenjen jednored'om palmi,
 koje su donesene iz rasadnika na Visu. 
Dva reda palmi uz more postavljena su 1922. i 1927., 
a jednored palmi pred Palačom 1926. g.


Pronašla: Ana Beran

Nema komentara: