12. lipnja 2013.

Pjaca

Pjaca 60 tih

''Romanička kula s renesansnim satom uz zapadna vrata Dioklecijanove palače Skidanjem žbuke s kuće uz Željezna vrata, otkrivena je prvobitna romanička fasada s ostacima renesansnog sata. Izvršeno je detaljno snimanje objekta pa je na osnovu toga izrađena idejna rekonstrukcija fasade i analiza razvojnih faza u gradnji tog objekta od Dioklecijanove palače do danas.'' prof. dr. sc. Jerko Marasović, 


dipl. ing. arh; dr. sc.  Tomislav Marasović, profesor emeritus

Pronašla: Smiljana Matijaca

Nema komentara: