18. studenoga 2013.

ing. Dešković

ing. Dešković sportski jedriličar Labuda, 
izgradio Banovinu
 i vlasnik kuće Dešković, 1938 god
Karikature crtao  Tonči Penović

.

Pronašao: Bebi 

Nema komentara: