22. studenoga 2013.

Neizgrađena obala

Još neizgrađena obala na Soluratu 
oko 1870. godine.

Pronašao: Davor Pelaić

Nema komentara: