22. studenoga 2013.

Solurat 1938. godine.


Tek uređena obala s pješačkim putem i zasađenim palmama,
 oko 1938. godine.

Pronašao: Davor Pelaić

Nema komentara: