22. studenoga 2013.

Solurat

Predio Solurat na kojem su se nalazili crkva sv. Petra ili sv. Ante Tolomaša
 i kupalište Polo devedesetih godina 19. stoljeća.
Godine 1689. osnovana je bratovština iste crkve (Confraternitat s. Petri de Solurat) sastavljena od samih ribara. Bratovština se razišla 1840. godine, a crkva je predana Petru Petrini. Njegovi su je baštinici predali 1883. godine Bratovštini sv. Ante koja je bila u samostanu franjevaca na obali i nekim ribarima. Ta se bratovština proširila s tim ribarima i dogradila na istom mjestu novu crkvu sv. Ante.
Bila je to jednobrodna građevina jednostavne, pravokutne tlocrtne osnove, pravilne orijentacije zapad-istok, malih dimenzija 6x4 metra.
Nova crkva bila je gotova 1884. godine te je u nju iz samostana franjevaca prešla Bratovština sv. Ante i prenijela u nju svoj mramorni oltar. Blagoslovio ju je 7. prosinca 1884. godine biskup Marko Kalogjera. Te se godine obnovila i stara Bratovština sv. Petra, a zatim dolazi do ujedinjenja ovih dviju bratovština." Goran Borčić

Pronašao: Davor Pelaić

Nema komentara: