18. studenoga 2013.

Zorica

Zorica,
 drža dućan željezne galanterije
 na vrhu Bosanske, 1938. god.
Karikature crtao Tonči PenovićPronašao: Bebi

Nema komentara: