22. studenoga 2013.

Zvonik crkve sv. Ante Tolomaša

Zvonik crkve sv. Ante Tolomaša uništen je bombardiranjem 1944. godine. 
Fotografija je s početka pedesetih godina 20. stoljeća.

Pronašao: Davor Pelaić

Nema komentara: