20. veljače 2014.

Ispod ure

Križ uklesan na voltu

ča je sve to bilo "Ispod ure"


Amo malo šerjasto:
Potaknut sumnjom o starosti doli uslikanog križa na Zapadnim vratima Dioklecijanove palače moram reč rič-dvi o tomen:
Inšoma dela šoma štorija o križu gre ovako:
Dvije skulpture koje su vrlo lako mogle tvoriti skulpturalnu dekoraciju Zapadnih vratiju s obzirom na činjenicu da su uzidane u rani sklop građevine. Glave su, dakle mogle tvoriti dio likovnog programa vratiju koji je očito pripadao carskoj tetrarhiskoj propagandi. U skladu je s takvim programom reljef na ključnom kamenu arhitrava na kojem je stajala Nike (Victoria), božica pobjede.
Nike nije imala religioznu funkciju, već je ona povezana s carem kao njegov simbol. Njen je simbolični smisao carska pobjeda (Victoria Augusti ili Augustorum) u značenju kakav se javlja na rimskim, a osobito kasnoantičkim i ranobizantinskim novcima.
U nekom trenutku Nike je zamijenjena (otučena) prikazom križa, ali ostatak krila i haljine pokazuju koji mu je prikaz predhodio. Između Nike i križa postoji direktan odnos u smisaonom pogledu. Nakon Konstatinove vizije i pobjede kod Milvijskog mosta križ postaje simbol pobjede. On se pojavljuje na globusu na isti način kao i Nike. Iako je očito križ primjereniji kršćanskim vladarima, ipak se i Nike još dugo održala kao jednako vrijedan simbol.
Križ na Zapadnim vratima stoji na čunjastom ukrašenom postolju koje se prema dole širi. Ispod je fraktura tako da se ne vidi da li je križ imao još neki element na kojem je stajao. Možda je to postolje bilo zabodeno u globus kakav se nalazi obično u rukama imperatora. Na taj način ekvacija Nike-križ je potpuna. Odnos tih dviju znakova izvanredno dobro pokazuju i reversi kasnoantičkih novaca. Nike je odbačena negdje u 6. st. Križ se počinje pojavljivati u 5. st. A znatno češće u 6. st. I to dokazuje da oba prikaza nose istu simboličku poruku. Zanimljivo je da na ranobizantinskim novcima križ vrlo često ima istu formu kao onaj na Zapadnim vratima(prošireni krakovi), odnosno rozete iznad i ispod vodoravnih krakova.
Prema tome, zamjena Nike križem bi bila više svjedočanstvo zamjene starijeg suvremenijim carskim simbolom pobjede koji ima određeniji kršćanski karakter, nego znak kristijanizacije Palače. Ta zamjena se po svoj prilici dogodila negdje koncem 6. ili početkom 7.st.
Pojava križa kao pobjedničog simbola, čini se, jasno ukazuje da je Palača u to doba još čvrsto u rukama imperatora i da su Salonitanci morali zatražiti privolu da se nastane u njegovom posjedu.
Štufalo me je višje o tomen…
 Željko-Žele Petrić
"Sedamnaest stoljeća neprekidnog života Palače ostavilo je na području zapadnih vrata svoje brojne tragove. Već u V. stoljeću kršćanski križ na mjestu antičke božice Viktorije nagovijestio je i u Palači pojavu nove religije, dok je još postojala antička Salona. Nešto kasnije, u XI. stoljeću stražarski hodnik nad unutrašnjim vratima preuređen je u crkvu sv. Teodora (kasnije nazvana Gospe od zvonika), od koje su sačuvani izvorni svodovi i predromanički zvonik." 
dr. sc. Tomislav Marasović, profesor emeritus

Pronašao: Željko-Žele Petrić

Nema komentara: