20. veljače 2014.

Luka Svilović

Luka Svilović (Dubrovnik, 1809. – Split, 1877.), Osnovnu školu pohađao je u
Dubrovniku, filozofiju u Zadru, a studij prava u Padovi. Zaposlio se kao učitelj 1831. u
osnovnoj školi u Budvi, a zatim u osnovnoj školi u Splitu. Godine 1834. postaje suplent
om
u Splitu, a iste 1834. postaje profesorom u Kotoru. Premješten je u Split sljedeće 1835.
godine. Kad je profesor Pulić premješten u gimnaziju u Trentu, postaje upraviteljem
Gimnazije. Umirovljen je 1868. godine. Napisao je više prigodnih pjesama i govora na
latinskom, talijanskom i hrvatskom jeziku, a ogledao se i u prevođenju. Usp. A. Alibranti,
Sulla vita e sugli scritti di L. Svilovich.


Pronašao: Ivica Ćurković

Nema komentara: