1. veljače 2014.

Panorama palače

Zanimljiva panorama palače  u doba Dioklecijana


Pronašao: Željko-Žele Petrić

Nema komentara: