21. veljače 2014.

Renesansni sat na romaničkoj kuli kod Željeznih vrata.

. Snimak nalaza 1959.

''Skidanjem žbuke s kuće uz Željezna vrata, otkrivena je prvobitna romanička fasada s ostacima renesansnog sata. Izvršeno je detaljno snimanje objekta pa je na osnovu toga izrađena idejna rekonstrukcija fasade i analiza razvojnih faza u gradnji tog objekta od Dioklecijanove palače do danas.'' prof. dr. sc. Jerko Marasović, dipl. ing. arh; dr. sc. Tomislav Marasović, profesor emeritus "
Istraživački i restauratorski radovi od oslobođenja do danas znatno su pridonijeli valoriziranju cjelokupnog ambijenta zapadnih vrata. Već 1948. godine uklonjeni su objekti u obrambenom dvorištu, a 1958. godine otkriveni su dijelovi romaničke kule i ostaci renesansnog sata koji je obnovljen." dr. sc. Tomislav Marasović, profesor emeritusPronašao: Davor Pelaić

Nema komentara: