12. ožujka 2014.

Mučenje sv. Dujma

Mučenje sv. Dujma, Pietro Fearri, oko 1685. god.


Pronašao: Davor Pelaić

Nema komentara: