12. ožujka 2014.

Otkrivanje spomenika Luki Botiću

Split, 5. studenoga 1905.


Pronašao: Davor Pelaić

Nema komentara: