1. ožujka 2014.

Svečana nošnja

Slika moje babe Ivanice Krstulović (1870. - 1946.)
Ne znam datum, možda dvadesetih godina,
a slikana je u fotografskom ateljeu Vlade Krstulovića u Šubićevoj ulici


Objavila: Zrna Krstulović

Nema komentara: