6. ožujka 2014.

Vila Velebita

Hrvatski školski brod  Vila Velebita godine 1919.


Pronašao: Frane Mikelić

Nema komentara: