6. ožujka 2014.

Želanduri

Želanduri 30-tih (vjerovatno na Poljudu),uživanje u tišini.


Pronašao: Frane Mikelić

Nema komentara: