9. travnja 2014.

Lučica

Lučica u Poljudu, 1972.


Pronašao: Andrija Krstulović

Nema komentara: