10. travnja 2014.

Na Narodnom trgu

Ugledna prodavaonica rublja, čarapa, pletiva, kratke i pletene robe Mihe Bužančića, na Narodnom trgu. Na fasadi je istaknuta reklama foto studija Hollywood (vlasništvo A. Borović), na kojoj se nudi izrada amaterskih povećanja (6x9 za 1 Din). Snimka je iz polovine tridesetih godina. Djelatnost se dobro razvijala sve do ratnih godina


Pronašao: Mišo Živaljić

Nema komentara: