9. travnja 2014.

Prva Florami

Ovo je Zlatka Radica prva Florami
 sa posvetom mome starome 1926.g.


Pronašao: Andrija Krstulović

Nema komentara: