9. travnja 2014.

Pumpna stanica, 30 tih

Pumpna stanica kraj pošte, skale su istočno od semafora
30 tih


Pronašao: Andrija Krstulović

Nema komentara: