9. travnja 2014.

Riva

Između 1882.g i 1908.g
(Rekonstrukcija Sv. Duje )

Pronašao: Andrija Krstulović

Nema komentara: