7. svibnja 2014.

Ilirska obala

Ilirska obala sa brodogradilištem  
A.Katunarić 


Pronašao: Rino Calamaris

Nema komentara: