9. svibnja 2014.

Pečat iz Ureda za otkup duhana

Pečat iz  Ureda za otkup duhana  stare Austro Ugarske, ispostava Sinj. 
Ko je u zaleđu Splita tija preživit od uzgoja duhana načeka se i najgleda ovog pečata


Pronašao: Mišo Živaljić

Nema komentara: