9. svibnja 2014.

Riva 60-ih

Detalj luke 60-ih godina (fotografija Zvonimir Buljević)


Pronašao: Mišo Živaljić

Nema komentara: