9. svibnja 2014.

Zgrade na današnjoj Obali lazareta

Oko 1910. Zgrade na današnjoj Obali lazareta Lučko poglavarstvo,
 dograđena zgrada, dio lazareta-zatvora.


Pronašao: Mišo Živaljić

Nema komentara: