30. lipnja 2014.

Dječji zbor Jadranske straže

Dječji zbor Jadranske straže prilikom koncerta u Splitu 17.01.1931 g.
 
 
Pronašao: Frane Mikelić

Nema komentara: