25. kolovoza 2014.

Stari Mlin

Stari Mlin - kuća pekarnice Bilić

Pojašnjenje slike Starog Mlina u ulici sv. Ćirila i Metoda
Sažeti prikaz članka: "Projekt najamne stambene zgrade Radnić“, (Ing. Ante Radica), Piše: Dina Ožić Bašić, Građevinsko-arhitektonski fakultet Split
Dugo je bilo uvriježeno mišljenje kako je gr
ađevina Starog mlina u Ulici sv. Ćirila i Metoda na gradskom predjelu Dobri planirana i izgrađena kao in¬dustrijska zgrada. Pronalaskom nacrta koji su temelj članka „Projekt najamne stambene zgrade Radnić“, Ulica sv. Ćirila i Metoda (Ing. Ante Radica) od Dine Ožić Bašić utvrdilo se da je izgrađeno prizemlje zgrade Stari mlin bilo samo prva faza izgradnje četverokatne najamnice.
Gosp. Mate Radnić bio je jedan od ključnih splitskih poduzetnika između dva rata koji se aktivno uključio u izgradnju Splita na poziv gradske uprave. Jedan je od začetnika nove urbane parcelacije na gradskom predjelu Meje u Splitu. Ostavio nam je u baštinu i spomenik ladanjske arhitekture (jedan od rijetkih očuvanih splitskih objekata takve tipologije s početka 20. stoljeća - danas sastavni dio ograde vile Tresić-Pavičić), a koji svjedoči modus vivendi građanskog Splita između dva rata.
Gradnja zgrade Radnić planirana je u razdoblju između 1920. i 1921. godine, dok je Schurmannov plan donesen tek 1925. godine pa se može pretpostaviti kako je Općinsko vijeće na čelu s gradonačelnikom Ivom Tartagliom privremeno ograničilo gradnju na pro¬matranoj čestici dok se ne usvoji primjeren regulacijski plan. Naime postojala je urbanistička dvojba o probijanju nove prometnice u produžetku današnje Bihaćke ulice do današnje Kavanjinove ulice, koju je Plan trebao razriješiti (ista dvojba postoji i danas!), te dvojba o tipologiji nove gradnje uz buduću prometnicu (obiteljske kuće ili gradski blokovi?).
Poduzetnik Radnić bio prisiljen privremeno odustati od izgradnje svoje najamne zgrade i zadovoljiti se izgradnjom prizemne zgrade prema Građevinskoj dozvoli iz 1921. godine. Naime vlasnici okolnih izgrađenih obiteljskih kuća nisu željeli visoke zgrade u neposrednoj blizini svojih posjeda. Na kraju je odustao od gradnje četverokatnice.
Na mjestu planirane kuće Radnić sagrađena je 2007, u jednakoj visini od četiri kata, nova stambeno-poslovna uglovnica (arh. Desa Ora-Čečuk, Bihacka 17 - Sv. Ćirila i Metoda 38,).
I moj dodatak: jednokatnici Starog mlina oko 1958. dograđen je jedan kat., a kuća na vrju slike je kuća pekarnice Bilić. Pekarnica Bilić srušena je oko 1956.-58. kada se počelo čišćenje terena za spoj Kavanjinove i Bihaćke.

Pronašao: Mladen Borgo -Pozobon

Nema komentara: