18. travnja 2015.

Dioklecijanova palača u Splitu

Dioklecijanova palača u Splitu (Peristil oko 1910)

Vaclav Janša (Slanice 22.10.1859. – Černošice 29.06.1913.) češki slikar krajolika i ilustrator. Značajni su njegovi akvareli starog Praga. Studirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Pragu, a potom na Akademiji u Beču. Vaclav Janša mnogo je putovao i uživao u slikanju pejzaža /prema Wikipediji/  

pronašao: Petar Popara Crni


Nema komentara: