26. travnja 2015.

KUĆA/vila GALOSSO

KUĆA/vila GALOSSO
Velika jednokatna vila pravokutnog tlorisa izgrađena 1916- godine na Marjanskom putu.  Najvjerojatnije ju je projektirao ing. Petar Senjanović za investitora Anselma Galossa. Od 1938. god. u vlasništvu je Kaptola zborno - opatske crkve u Trogiru, i danas je u posjedu crkve.

Pronašao: Mladen Jelić
 
 

Nema komentara: