6. travnja 2015.

Marmont


Auguste Frédéric Louis Viesse de Marmont prvi, ali neslušbeni gradonačelnik; a prvi službeni gradonačelnik za vrime francuza je bi Jakov pl. Cindro (1806. do 1809.), 1809. je da ostavku, a novi nije izabran, pa su do 1811. Petar pl. Alberti, Antun Sarti, Nikola pl. Ivelio i opet Alberti bili samo vršitelji dužnosti, da bi 1811. dekretom za načelnika grada postavljen Josip Cindro


Pronašli: Davor Pelaić, Rino Calamaris, Jordan Pivac,


Nema komentara: