28. travnja 2015.

Sustipansko groblje

Austrijska je vlast, nakon odlaska Fran­cuza, odlučila je uspostaviti izvan gradska groblja i zabraniti nova pokapanja u crkvama.

Splitsko izvangradsko groblje Sustipan otvara se1825. godine, prema projektu arh. Vicka Andrića (odluka je donesena 1822. godine nakon razmatranja lokacija Sustipan, Poljud i Poišan). Na Sustipanu se ukapalo do 1928. godine, a povremeno sve do 1943. godine. Na Sustipanskome groblju bilo je oko 400 zidanih grobnica i oko 4000 zemljanih grobova, s ukupno do 1933. godine 48.113 pokojnika. Konačna odluka o uklanjanju Sustipanskoga groblja donesena 1959. godine na NO Općine Split. U divljačkom rušenju što je uslijedilo te 1959. i 1960. godine, sve je uklonjeno i ništa od spomeničkoga dijela u novome parku nije sačuvano.


Arkade
Arkade
Grobnica Jeličić Bakić
Grobnica Jelić Dražojević 
Grobnica Lalić
Mauzolej Micheli Vitturi
Paviljon -projekt Vicka Andrića
Bratinske grognice
Početak rušenja 1959.
Prekapanje
Razbivene grobne ploče
Razrušene bratimske bolnice
Jedna grobnica -odvaljen poklopac
Pogled na dio Sustipanskog groblja 
sa zemljanin grobovima oko 1900.
U daljini se vide lokaliteti Čopova punta, Sturine i Kaštelet, 

Bambina glavice i Senjskinje pri Punte sv. Jure

Nema komentara: