24. travnja 2015.

Vila Ma­nola

Vila Ma­nola (Lička 8a,) autor Petar Senjanović
Vlasnik i investitor inženjer Lovro Manola je prema nacrtu inženjera Petra Senjanovića podigao 1915. jednokatnu vilu kvadratnog tlorisa okruženu prostranim vrtom.

Pronašao: Mladen Jelić

Nema komentara: