24. travnja 2015.

Vila Sabioncello

Vila Sabioncello, izgrađena 1913.u Bihačka ulici po projektu Petra Senjanovića
 
(slika oko 2000. s nadogradnjom)

Pronašao: Mladen Jelić

Nema komentara: