24. travnja 2015.

Vila Smodlaka

Velika dvokatna vila dr. Josip Smodlaka izgrađena 1906. u Kliškoj ulici po projektu Petra Senjanovića
Vila je u stilu secesije, što se očituje u prostornoj organizaciji i u dekoraciji fasade raznim ukrasnim detaljima, te secesijskom ogradom.

Pronašao: Mladen Jelić

Nema komentara: