24. travnja 2015.

Vila Štambuk

 Vila Štambuk, izgrađena 1936. godine na  Preradovićevom šetalištu, projektant je bio Helen Baldasar i Emil Ciciljani

Pronašao: Mladen Jelić

Nema komentara: