18. travnja 2015.

Vile na Marjanu

 
U prvom planu vile:
Tudor (sagradio dr. Šimun Tudor 1908. godine, projektant Petar Senjanović - srušena oko 2010. godine)
Radica (sagradio Ante /Josip/ Radica 1911. godine) na Brankovu prilaz (danas Prilaz V. Nazora) oko 1912.
 
 
Pronašao: Mladen Jelić

Nema komentara: