20. lipnja 2015.

Antun Barač (1790.-1885.)

1818. nije bilo fotoaparata, ali je zato Antun Barač zabilježi Lučac i škver, vjerojatno familje Bui

Antun Barač (1790.-1885.), gradski činovnik i slikar amater, nedjeljni slikar koji slikanju posvećuje tek sate dokolice kao i dva druga gradska činovnika  Zečević i Bratanić. Likovna baština koju su Barač, Zečević i Bratanić ostavili budućim pokoljenjima predstavlja prvenstveno dragocjenu pomoć u sastavljanju slagalice kulturne povijesti; zorno je svjedočanstvo o izmijenjenim krajolicima, urbanističko-arhitektonskim sklopovima, običajima i ličnostima, ali u njoj možemo prepoznati i skromnu, individualnošću svakoga od njih diktiranu, umjetničku kvalitetu.
(Nela Žižić iz kataloga Splitski slikari amateri: Barač, Zečević i Bratanić, Muzej grada Splita, 2004.)


Pronašao: Mladen Jelić

Nema komentara: