19. lipnja 2015.

Prvi spli'ski škver


Majstor Matija Katalinić iz Trogira obratio se 07.09.1807. pismom generalu Marmontu s molbom da mu odobri otvaranje brodogradilišta. Budući da tada u Splitu nije bilo moguće ni sagraditi ni popraviti brod. Stoga je Katalinić predložio da mu se dodijeli zemljište veličine na obali predjela Lučac, ispod crkve sv. Petra, u vlasništvu istoimene bratovštine, a on se obvezuje o svom trošku opremiti brodogradilište za popravak i gradnju brodova. Nije poznato je li njegovoj molbi udovoljeno, premda se čini da jest, budući da ga susrećemo među kalafatima na Lučcu 1831. i 1832. godine.
 
 
Na akvarelu A. Baraća iz 1818. prikazano brodogradilište u predgrađu Lučac s malim gatom, brodovima i dijelom kobilice jednog broda, koje se nalazilo na istome mjestu koje spominje Katalinić. Gat tog brodogradilišta vidljiv je i na Kurirovom planu Splita iz godine 1826., kao i na bakropisu Franza Reinera iz godine 1830., koji je u legendi i naveo da se tu nalazi istezalište za brodove. Glavni splitski škverovi nalazili su se na Lučcu i bili su u vlasništvu obitelji Bui.

U katastru iz godine 1831. nekoliko čestica bilo je upisano kao brodogradilište. Kalafati Ivan, Lovre, Pavao i Špiro Bui iz Splita bili su vlasnici brodogradilišta uz koje se nalazio trijem ispod kojeg su se također gradili brodovi, kao i drugih objekata, poput skladišta, vjerojatno namijenjenog potrebama brodogradilišta. U katastarskom planu su i neka susjedna zemljišta označena kao brodogradilišta, a bila su u vlasništvu Grgura Ružića te Ivana i Pavla Buija.
 (iz: PRILOG POZNAVANJU SPLITSKE BRODOGRADNJE U 19. STOLJEĆU, Mr. sc. Gordana Tudor, Hrvatski pomorski muzej Split)

Katastar iz 1931. -dio Lušca s ucrtanin škverom
 
 
 
Pronašao: Mladen Jelić


Nema komentara: