19. lipnja 2015.

Situacioni plan škvera u uvali Supaval

Situacijski planovi spli'kog škvera po izgradnji 1931. i nakon šest godin

Tu je 1931. udaren je temelj modernoj brodogradnji u Splitu, a već 1937. će zapošljavati i do 1100 radnika i stati u red većih brodogradilišta, jer ona najveća u svijetu broje tek 3—5000 radnika.

Pronašao: Mladen Jelić

Nema komentara: