7. srpnja 2015.

Popločavanje Pjace

Popločana Pjaca 1908.
Podaci o popločavanju Pjace:
- 1829. popločava se na dijelu srušenih općinskih gotičkih kuća
- 1845. i 1862. obnavlja se pločnik
- 1889. -1890. popločava se dio ispred vijećnice
- 1900. popločava se zapadni dio


U nedostatku slika sa popločavanja evo nekih sa radova na zamjeni dotrajalog pločnika na Pjaci 1978. godine, koji su inicirali djelomična arheološka istraživanja. Istraživanja je proveo Arheološki muzej u Splitu u suradnji s ondašnjim Zavodom za zaštitu spomenika kulture u Splitu.
 Pločnik je na Pjaci popravljan i 1965. godine na dijelu koji je oštećen u lomači židovskih knjiga 06.10.1942. u 19 sati nakon upada u sinagogu i pljačke talijanskih crnokošuljaša pod vodstvom G. Savo.
 
 
Pronašao: Mladen Jelić
 
 

Nema komentara: