30. rujna 2015.

Južne zidine palače

Pogled prema zapadu uz južne zidine palače, a godina 1886.
 
 
 
Pronašao: Mladen Jelić

Nema komentara: