1. rujna 2015.

Nove tipske kućice po projektu Alfreda Kellera

1923. počelo je rušenje starih kućica na Obali, koje su u XVII. i XVIII. stoljeću sazidane ispod kripto-portika Dioklecijanove palače. One su postepeno do 1927. zamijenjene novim tipskim kućicama po projektu bečkog arhitekta Alfreda Kellera, dobitnika međunarodnog natječaja. Nove kućice građene su od 1923. do 1927. (1936 ) samo pod onim dijelom Palače, koji je tada bio vidljiv s mora (od vrata o Grada do prve kuće zapadno od ulaza u podrume).


Pronašao: Mladen Jelić

Nema komentara: