1. rujna 2015.

Riva prije 1923.

Riva prije 1923., kad je počelo rušenje starih kućica na Obali, koje su u XVII. i XVIII. stoljeću sazidane ispod kripto-portika Dioklecijanove palače,... ali posli 1921. kad je dvored murvi pred kavanama na Obali zamijenjen jednoredom palmi, odnosno 1922. kad je posađen i drugi red


Pronašao: Šiniša Cvitanić 


Nema komentara: